احکام کارگزینی

عوامل موثر در احکام کارگزینی نیروهای دولتی در ادامه به اختصار توضیح داده شده است:

 • حق شغل:
 • باتوجه به جدول شماره یک فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل محاسبه امتیاز حق شغل در حوزه هنری، امتیاز حق شغل که صرفا متاثر از دو عامل رتبه و طبقه می‌باشد، محاسبه می‌شود.
  • عوامل موثر در تعیین رتبه (مقدماتی، پایه، ارشد، خبره، عالی) : میزان تحصیلات هنگام استخدام و تغییرات حین خدمت، سوابق تجربی، پست سازمانی، دوره‌های آموزشی و ارزیابی عملکرد
  • عوامل موثر در تعیین طبقه (۱ تا ۱۶) : میزان تحصیلات، سوابق تجربی
  • سوابق تجربی بر اساس ریز سابقه بیمه پردازی تامین اجتماعی که فرد تحویل کارگزینی می‌دهد، اعمال می‌گردد.
   • سوابق دولتی و مرتبط به صورت کامل
   • سوابق دولتی و غیرمرتبط به صورت ۲/۱
   • سوابق غیر دولتی و مرتبط به صورت ۳/۱
   • سوابق غیردولتی و غیرمرتبط محاسبه نمی‌گردد.
  • درصورت تغییر مدرک تحصیلی بعد از تاریخ استخدام، فرد موظف است مدارک جدید را ( حداکثر تا دو مقطع) به کارگزینی تحویل نماید.
 • حق شاغل
  • بر اساس جدول شماره سه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و امتیاز تحصیلات، دوره‌های آموزشی، امتیاز مهارت و توانایی، سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه محاسبه می‌شود.
 • فوق العاده مدیریت
  • باتوجه به جدول شماره دو فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه داخلی حوزه هنری و در سه سطح مدیریت با توجه به حوزه جغرافیایی خدمت (شهرستان، استان، ملی) محاسبه می‌شود.
 • فوق العاده مشاغل تخصصی
  • باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران و بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با تصویب هیات وزیران برای مشاغل در سه سطح کاردانی، کارشناسی و بالاتر از کارشناسی تعیین می گردد. امتیازات به صورت ثابت برای کاردان ۱۰۵۰، کارشناس ۲۲۵۰ و کارشناس مسئول و بالاتر ۳۰۰۰ می‌باشد که هر ساله با ضرب در ضریب سال اعمال می‌شود.
 • فوق العاده ویژه
  • براساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب نامه هیات وزیران و مجوز دریافت شده، تعیین می‌گردد.
 • فوق العاده ایثارگری و ایثارگری ماده ۵۱
  • باتوجه به جدول شماره ۴ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران محاسبه می‌شود که بر اساس درصد جانبازی، مدت اسارت و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه بوده و فرزندان شهدا نیز مشمول فوق العاده ایثارگری می‌باشند.
 • فوق العاده حمایت قضایی
  • با توجه به تصویب نامه هیات وزیران برای شاغلین پست‌های تخصصی حقوقی که دارای شرایط زیر باشند در نظرگرفته می‌شود.
 1. دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل کارشناس حقوقی.
 2. دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق شاغل در پست‌های سازمانی تخصصی کارشناس حقوقی و فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق مشروط به حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مستمر در پست‌های حقوقی و دارای حداقل رتبه پایه.
 • عوامل موثر، ارزیابی عملکرد سالانه (کسب حداقل ۸۰% امتیاز) و رتبه شغلی می‌باشد.

 

 • کمک هزینه اولاد و عائله مندی
  • باتوجه به بند ۱۲ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می‌شود. که شامل
   • کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر و فرزند باشند
   • کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند.
  • همکاران دقت داشته باشند که برای برخورداری از این کمک هزینه می‌بایست مدارک تمام افراد تحت تکفل خود را به کارگزینی ارائه نمایند.
  • درصورت ادامه تحصیل فرزندان پسر بالای ۱۸ سال می‌بایست گواهی اشتغال به تحصیل فرزند در هر ترم به کارگزینی ارائه شود، در غیر این صورت حق اولاد قطع خواهد شد.
  • برای فرزندان دختر بالای ۱۸سال می‌بایست به صورت سالانه اصل شناسنامه برای تائید کمک هزینه اولاد به کارگزینی ارائه شود.
 • فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و مناطق مرزی
  • برای اساس درجه بندی نقاط کشور بر اساس بدی آب و هوا و فهرست مناطق مرزی و عملیاتی تعیین شده است.

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی