به اطلاع همکاران گرامی می رساند با توجه به بروز اشکال در شبکه اینترنت فیبر نوری خارج از ساختمان حوزه ، ارتباط با خطوط تلفن ثابت شهری ، بین شهری و تلفن همراه ، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۹ شهریور با اختلال تماس مواجه خواهد بود .