به اطلاع همكاران و هنرمندان گرامي مي رساند، قرارداد بیمه عمر و حوادث، از تاريخ ١٤٠١/٠٤/٠١ لغايت ١٤٠٢/٠٣/٣١ با بیمه آسیا و حق بیمه ماهانه به مبلغ ٧٦٢/٣٣٤ ريال منعقد گرديده كه به ميزان ٥٠ درصد (مبلغ ٣٨١/١٦٧ریال) توسط فرد متقاضی و ٥٠ درصد نيز توسط حوزه هنري پرداخت مي شود. در صورت عدم تمایل به عضویت، تا تاریخ ١٤٠١/٤/٢٠ درخواست حذف خود از لیست بیمه عمر و حوادث را به صورت مکتوب به اداره رفاه و تعاون اعلام فرمایید.

اداره رفاه و تعاون