دسته‌بندی: تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱

به اطلاع همکاران و هنرمندان گرامی می رساند، قرارداد بیمه عمر و حوادث، از تاریخ ١۴٠١/٠۴/٠١ لغایت ١۴٠٢/٠٣/٣١ با بیمه آسیا و حق بیمه ماهانه به مبلغ ٧۶٢/٣٣۴ ریال منعقد گردیده که به میزان ۵٠ درصد (مبلغ ٣٨١/١۶٧ریال) توسط فرد متقاضی و ۵٠ درصد نیز توسط حوزه هنری پرداخت می شود. در صورت عدم تمایل به عضویت، تا تاریخ ١۴٠١/۴/٢٠ درخواست حذف خود از لیست بیمه عمر و حوادث را به صورت مکتوب به اداره رفاه و تعاون اعلام فرمایید.

اداره رفاه و تعاون