همکار گرامی؛ اولین دوره تخصصی مقدماتی ویرایش و پاکیزه نویسی( ویراستاری) برگزار می شود.
علاقمندان با مراجعه به نشانی؛ www.maktabemehr.com تا پایان ۱۵ آبانماه فرصت ثبت نام بصورت رایگان در این دوره را دارند.