بازنشستگی

شرایط بازنشستگی به عوامل مختلفی مانند سن و سنوات کاری بیمه شده و همچنین جنسیت بستگی دارد که در ادامه به طور خلاصه به مهمترین قواعد این موضوع اشاره شده است.

  • سن بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است، که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، می‌تواند بازنشست شود.
  • همچنین افرادی که ۳۰ سال تمام کارکرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتیکه سن مردان به ۵۰ سال و سن زنان به ۴۵ سال تمام برسد، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. مستمری این گونه از بیمه شدگان بر اساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
  • بر اساس قوانین تأمین اجتماعی بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
  • همچنین زنان با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند. این بند مربوط به بیمه شدگان زن مشمول قانون کار می‌باشد و مشمولین تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد.

افرادی که در شرف بازنشستگی می باشند بایستی ریز سوابق بیمه پردازی خود را از طریق سامانه تامین اجتماعی دریافت و برای شروع فرایند بازنشستگی به اداره کارگزینی تحویل نمایند.

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی