بیمه عمر و حوادث

امکان استفاده بیمه عمر و حوادث ملت برابر ضوابط بیمه ای برای افراد معرفی شده توسط حوزه هنری تا پایان ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ فراهم شده است.

نحوه پرداخت هزینه بیمه عمر به صورت کسر از حقوق ماهانه به مبلغ ۶۳۰۰۰ تومان خواهد بود و برای تمامی همکارانی که قرارداد دولتی و شرکتی دارند الزامی می‌باشد.

 

مدارک پرداخت خسارت

الف) در صورت وقوع فوت:

۱) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد(در صورتی که فوت ناشی از حادثه باشد)

۲) کپی برابر با اصل گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر تعیین دقیق علت فوت

۳) کپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات و یا جواز دفن

۴) کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه باطل شده متوفی(کلیه صفحات)

۵) آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی قبل از فوت بیمه شده و ممهور به مهر سازمان

۶) اصل برگ تعیین ذینفع به امضاء بیمه شده متوفی و مهر و امضا بیمه گزار(در صورت وجود)

۷) گواهی انحصار وراثت نامحدود(در صورت عدم تعیین ذینفع)

۸) کپی برابر اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ذینفع ها و استفاده کنندگان بیمه نامه

۹) کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله بیمه شده در صورتی که فوت ناشی از حادثه رانندگی باشد و بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است

۱۰) اعلام شماره شبا و نام بانک مربوط به حساب ذینفع ها و استفاده کنندگان بیمه نامه

– در صورت فوت بیمه شده بیمه گزار یا ذینفع ها مراتب را باید در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ فوت کتبا به اطلاع بیمه گر برسانند مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند

 

ب) در صورت وقوع نقص عضو یا از کارافتادگی کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه

۱) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد

۲) گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه به آن مراجعه کرده باشد

۳) کپی برابر اصل گواهی نامه پزشکی نهایی و یا گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و تایید نقص عضو به انضمام سوابق پزشکی و کلیه رادیوگرافی های به عمل آمده

۴) کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه بیمه شده در صورتی که نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه رانندگی باشد و بیمه شده، رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است

۵) کپی برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده

۶) آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده

۷) شماره شبا و نام بانک مربوط به حساب بیمه شده

ج) در صورت وقوع هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱) گزارش حادثه

۲) کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

۳) گزارش اورژانس/ کروکی نیروی انتظامی(در صورت جرح ناشی از سوانح رانندگی)

۴) گواهی پزشک معالج و گرافی های بیمارستانی

۵) کپی برابر اصل مدارک اورژانس و بیمارستانی و اصل صورتحساب ها و هزینه های بیمارستانی

۶) در صورتیکه حادثه، تصادف یا حوادث ترافیکی بوده و زیاندیده راننده وسیله نقلیه بوده باشد، کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب زیاندیده مورد نیاز است

۷) شماره شبا و نام بانک مربوط به حساب بیمه شده

 

سرمایه های موضوع قرارداد

۱) سرمایه بیمه عمر(فوت به هر علت) برای هر نفر ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

۲) سرمایه بیمه حوادث( فوت در اثر حادثه) برای هر نفر ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

۳) سرمایه بیمه حوادث(نقص عضو و از کارافتادگی دائم در اثر حادثه) برای هر نفر ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

۴) سرمایه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

 

– درصورت نیاز به اطلاع از استثنائات و توضیحات بیشتر درباره بیمه عمر و حوادث به کارشناس اداره رفاه و تعاون مراجعه فرمایید.

 

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی