به اطلاع همکاران محترم می رساند به جهت بروز رسانی و نگهداری سیستمهای سرمایشی ، چیلرهای ساختمان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۸ تیرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ خاموش خواهد بود .

اداره توسعه و پشتیبانی