با مساعدت مدیر مرکز آموزش حوزه هنری؛
دوره های آموزشی مکتب مهر برای پرسنل و فرزندان همکاران فراهم شد
به مناسبت میلاد پیامبر مهربانی حضرت محمد ص و امام جعفر صادق ع و با عنایت به توجه مدیر مرکز آموزش حوزه هنری به امر آموزش هنر در بدنه حوزه هنری، دوره های تعریف شده آموزش هنر در رشته های مختلف برای تمامی همکاران حوزه هنری و فرزند انشان به صورت رایگان فراهم شده است.
همکاران گرامی حوزه هنری می توانند با مراجعه به آدرس www.maktabemehr.com نسبت به ثبت نام خود و فرزندان با وارد کردن کد پرسنلی به صورت رایگان اقدام کنند. همچنین مکتب مهر حوزه هنری شرایطی را فراهم کرده تا یک نفر از اقوام به صلاحدید همکاران از تخفیف ۵۰ درصدی برای شرکت در دوره ها بهرمنده شوند.
شایان ذکر است پس از نهایی شدن ثبت نام نحوه حضور و زمان شروع دوره های آموزشی به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

” مکتب مهر حوزه هنری……. با مکتب مهر پروانه شو…….”