دومین جلسه طنز رادیویی دگر خند به همت دفتر طنز حوزه هنری به همراه سنجش صدا و چالش گویندگی در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ تیر ماه از ساعت ۱۷ در تالار سوره حوزه هنری با حضور جمعی از هنرمندان برگزار خواهد شد