رفاه و تعاون

سید امیرناصر طباطبایی

رئیس اداره رفاه و تعاون

شماره داخلی: ۸۳۸۰

ابوالفضل قدیمی‌ پور

کارشناس رفاه و تعاون؛ امور مهمانسراها

شماره داخلی: ۸۳۸۳

محیا غفوری پناه

کارشناس رفاه و تعاون

شماره داخلی: ۸۳۸۱

سید امیر صمصام حیدری

کارشناس رفاه و تعاون

شماره داخلی: ۸۳۹۳

مسعود روشنی

کارشناس امور ورزشی و متصدی سالن ورزشی

شماره داخلی: ۸۳۹۲

پیمان رجبی

متصدی پیرایشگاه آقایان

شماره داخلی: ۸۳۸۶

اکرم میرزائی

کانون بازنشستگان

شماره داخلی: ۸۳۲۵

سید علی موسویان

کانون بازنشستگان

شماره داخلی: –

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی