بدينوسيله به اطلاع مديران و همکاران محترم مي رساند اتوماسيون اداری به دليل پاره ای از تنظيمات در تاريخ ۲۳ / ۳ / ۱۴۰۱ راس ساعت ۳۰ / ۱۳ قطع خواهد شد.

دبیرخانه مرکزی حوزه هنری انقلاب اسلامی