به اطلاع می رساند، با توجه به برگزاری مسابقه كتاب خوانی ويژه فرزندان كاركنان سازمان تبليغات اسلامی و حوزه هنری، در صورت تمايل جهت شركت در مسابقه ( همكاران مستقر در ستاد) در اسرع وقت با اداره رفاه تماس حاصل فرماييد. شماره تماس داخلی: ٨١٢٥

اداره رفاه و تعاون