به اطلاع همکاران محترم می رساند به منظور ارزیابی سطح کمی و کیفی طبخ و توزیع غذای رستوران و افزایش سطح رضایتمندی همکاران محترم و به جهت آگاهی از نظرات ایشان ، فرم نظرسنجی رستوران در پیشخوان حوزه هنری ایجاد گردیده است .

کلیه همکاران می توانند در صورت تمایل با شرکت در نظر سنجی روزانه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مطلع نموده و این مجموعه را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری نمایند.

https://formafzar.com/form/ur3ja

اداره کل توسعه و پشتیبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی