هدیه ازدواج

هدیه ازدواج به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به کارمندانی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ باشد و دارای شرایط ذیل باشند، پرداخت می‌شود.

  • کارکنانی که قرارداد دولتی، شرکتی و پاک طراوت دارند و مستقر در ستاد هستند.
  • در تاریخ عقد حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع قرارداد فرد گذشته باشد.

 

جهت دریافت هدیه ازدواج، فرم هدیه ازدواج در اتوماسیون را تکمیل کرده و تصویر عقدنامه و تمامی صفحات شناسنامه زوجین پیوست شود.

همکارانی که قرارداد شرکتی دارند مدارک ذکر شده را به خانم مهدی‌زاده ( شماره داخلی۸۳۶۵ ) تحویل دهند.

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی