هدیه تولد فرزند

هدیه تولد فرزند به کارمندانی که تاریخ تولد فرزند آن‌ها بعد از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ باشد و شرایط ذیل را داشته باشند، پرداخت خواهد شد.

  • کارکنانی که قرارداد دولتی، شرکتی و پاک طراوت دارند و مستقر در ستاد هستند.
  • در تاریخ تولد فرزند حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع قرارداد فرد گذشته باشد.

مبلغ هدیه تولد فرزند:

  • مبلغ هدیه برای فرزند اول ۵ میلیون تومان بوده و برای فرزندان بعدی هر کدام به مبلغ ۲ میلیون تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد (فرزند اول مبلغ ۵ میلیون تومان، فرزند دوم مبلغ ۷ میلیون تومان، فرزند سوم مبلغ ۹ میلیون تومان و …)
  • چنانچه تولد فرزندان به صورت چند قلو باشد به ترتیب ذکر شده در بند پیش هدیه تعلق خواهد گرفت ( هدیه تولد دوقلو در حالتی که فرزند اول و دوم فرد باشد، مبلغ ۱۲ میلیون تومان و چنانچه فرزند دوم و سوم فرد باشد، مبلغ ۱۶ میلیون تومان خواهد بود)

جهت دریافت هدیه تولد فرزند، فرم هدیه تولد فرزند در اتوماسیون را تکمیل کرده و تصویر تمامی صفحات شناسنامه خود و فرزندتان را نیز پیوست نمایید.

همکارانی که قرارداد شرکتی دارند دقت داشته باشند که فرم مخصوص به خود را در اتوماسیون تکمیل نمایند.

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی