وام قرض‌الحسنه

به منظور کمک به رفع نیازهای مالی همکاران حوزه هنری درچهارچوب ضوابط تعیین شده و اعتبارات مصوب، پرداخت وام به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل امکان پذیر می‌باشد.

شرایط دریافت وام

  • فرد متقاضی باید در استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی حوزه هنری و یا شرکتی پدیده پاک طراوت و حداقل دارای ۶ ماه سابقه کار در مراکز یاد شده با تأیید واحد مربوطه باشد.
  • متقاضی در زمان دریافت وام نبایستی به صندوق برگ سبز هنرمندان و بانک کشاورزی بدهی داشته باشد.
    • در حین پرداخت اقساط وام و یا همزمان با تسویه وام قبلی فرد نمی‌تواند تقاضای وام نماید مگر اینکه ۶ ماه از تسویه وام گذشته باشد و در خارج از زمان فوق پرداخت وام منوط به تأیید معاون توسعه مدیریت و منابع می‌باشد.
  • افرادی که برای اولین بار متقاضی دریافت وام هستند در اولویت می‌باشند.
  • پرداخت وام به نوبت و براساس زمان دریافت تقاضای کتبی متقاضی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

  • متقاضی وام می‌بایست فرم مخصوص را در اتوماسیون اداری تکمیل کند و پس از طی سلسله مراتب اداری و تایید معاون توسعه مدیریت و منابع به صندوق برگ سبز هنرمندان معرفی می‌گردد.
  • ارائه تضمین‌های اعلامی از سوی مراکز پرداخت کننده وام از قبیل چک و سفته بعهده متقاضی وام خواهد بود.
  • متقاضی بایستی ضامن مورد قبول مراکز پرداخت کننده وام را معرفی و مدارک مربوطه ارائه نماید.
  • پس از پرداخت وام، امور مالی حوزه هنری یا مراکز تابعه، اقساط وام را از حقوق و مزایای ماهیانه وام گیرنده کسر و به حساب پرداخت کننده وام واریز خواهد نمود. در غیر اینصورت وام گیرنده می‌تواند در صورت موافقت کتبی اعطاء کننده وام، اقساط وام دریافتی را شخصا پرداخت نماید.

وام ضروری و حوادث:

وام ضروری و حوادث  بر اساس درخواست متقاضی و طی سلسله مراتب اداری با رعایت شرایط مذکور حداکثر تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت خواهد شد.

وام ازدواج کارمند:

وام ازدواج کارمند در طول مدت خدمت فقط یک بار حداکثر به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به کارکنان پرداخت خواهد شد.

برای دریافت وام ازدواج می‌بایست تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین و عقدنامه به پیوست فرم مخصوص وام در اتوماسیون اداری ارسال شود.

© تمامی حقوق برای حوزه هنری محفوظ است.

توسعه و پشتیبانی: حوزه هنری انقلاب اسلامی