((هم‌نشینی قصه گویی و قصه پردازی مادران رؤیا رو))

اگر مادر‌ هستید و دغدغه‌مند برای فن بیان و قصه‌گویی، دعوتید به هم‌نشینی مامان‌های قصه‌گو در رؤیارو.

سه‌شنبه ۸ شهریور، ساعت ۱۷ تا ۱۹، سالن طاهره صفارزاده.
با ارائه خانم دارابی قصه‌گوی بین‌المللی

حوزه هنری کودک و نوجوان