به اطلاع همکاران محترم می رساند به دلیل ارتقاء سرورهای حوزه ، سیستم تردد هوشمند پارکینگ در روز دوشنبه مورخه ۲۳ خرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۴.۳۰ قطع می باشد .

اداره توسعه و پشتیبانی