اطلاعیه

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند.برنامه غذایی روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته به شرح زیر تغییر کرده است:

سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷    کشک بادمجان

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸    چلو اکبرجوجه

اداره کل توسعه و پشتیبانی