۱۴۰۱/۱۲/۰۹

به اطلاع تمامی همکاران و هنرمندان محترم می‌رساند؛ مهلت دریافت هزینه‌های درمانی در سال ۱۴۰۱، تا ۱۶ اسفندماه است

و پس از این تاریخ، دریافت مدارک تا بعد از تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲، امکان‌‌پذیر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است مهلت تحویل مدارک پزشکی به اداره رفاه، از تاریخ هزینه انجام شده، حداکثر دو ماه است.

اداره رفاه و تعاون