تماشای خانوادگی بازیهای ایران (جام جهانی) با اهالی هیئت هنر

قبل و بعد پخش مسابقه ، بازی و بخش ویژه کودک و نوجوان

مکان : حوزه هنری، سالن سوره

زمان های برنامه :

۳۰ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹

۴ آذر از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵

۸ آذر از ساعت ۲۱ تا ۱ بامداد