به منظور بررسی وضعیت حقوق و دستمزد همکاران محترم (رسمی، پیمانی، قراردادی) ، نشست صمیمی در روز یکشنبه ۱۲ تیرماه از ساعت ۹ صبح در تالار مهر برگزار خواهد شد. بدین وسیله از کلیه همکاران جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید .

معاونت توسعه مدیریت و منابع