با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند؛بر اساس مصوبه شورای سرمایه انسانی حوزه هنری، در ایام ماه مبارک رمضان، ساعت پایان کار خانم‌های متاهل مستقر در ستاد به میزان ۹۰دقیقه کاهش می یابد. بدین معنا که ساعت کاری خانم های متاهلی که ۸ تا ۱۶:۳۰ بوده است به ۸ تا ۱۵ تغییر خواهد کرد.بدیهی که ساعت کاری مابقی همکاران مانند قبل خواهد بود.