همکارانی که کارت خرید فروشگاه رفاه شان مفقود شده است یا همکاران جدیدی که تاکنون کارت خرید دریافت نکرده اند، برای ثبت نام دریافت کارت جدید حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ در ساعات اداری به اداره رفاه و تعاون مراجعه نمایند.

اداره کل منابع انسانی