با عنایت به اوج گیری مجدد بیماری کرونا و تاکید وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا مبنی بر رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ، متمنی است کلیه همکاران نسبت به رعایت شیوه نامه های قبلی از جمله استفاده از ماسک در فضاهای اداری اهتمام لازم بعمل آورند .