به اطلاع پرسنل عزیز حوزه هنری می‌رساند، بن‌کارت های مهرا که در اختیار شما قرار گرفته، به جهت خرید لوازم التحریر برای فرزندان محصل شما در سال تحصیلی جدید، شارژ شده است.همکاران دارای فرزند محصل میتوانند مهراکارت خود را از اداره رفاه و تعاون حوزه دریافت کنند و از آن برای خرید در مراکز طرف قرارداد استفاده کنند.
لیست مراکز طرف قرارداد به همراه نشانی و تصاویر آن را در ادامه دانلود کنید.

مراکز طرف قرارداد باشگاه مهرا